бүтээгдэхүүний баннер

SHPTPSA329 Даралтад мэдрэмтгий бүрхүүлийн соронзон хальс