хуудас_баннер

Хэрэгслийн жагсаалт

Халаасны хэмжээ (Ao/Bo/Ko) эсвэл зөөгч соронзон хальсны дугаарыг оруулна уу, бид танд манай бараа материалаас тохирох зөөгч соронзон хальсны зөвлөмжийг өгөх болно.
Та хайж байгаа зүйлээ олж чадахгүй байна уу?Бидэнтэй холбоо барина уу

Тээвэрлэгчийн соронзон хальс хайх

A0 (мм) Хамгийн бага ба хамгийн их утгыг зөв оруулна уу

B0 (мм)> Хамгийн бага ба хамгийн их утгыг зөв оруулна уу

K0 (мм) Хамгийн бага ба хамгийн их утгыг зөв оруулна уу

Зөөврийн соронзон хальсны дугаарыг хайх

ХЭСЭГ Энэ шаардлагатай талбарыг бөглөнө үү!

SINHO ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН СУУЦ

Хэсэг нь # A0 (мм) B0 (мм) K0 (мм) Өргөн×Аливаа(мм)
BGA0608C 6.30 8.30 2.00 16х12
BGA–7 X 11мм 7.30 11.30 2.80 24х12
BGA-8X9.5мм 8.30 9.80 2.10 24х12
BGA-8X14мм 8.40 14.40 1.65 24х12
BGA-8х9 мм 8.50 9.50 1.90 16х12
BGA-10X14.5мм 10.30 14.80 1.80 24х16
BGA-10X14мм 10.35 14.35 2.04 24х16
BGA1111B 11.30 11.30 2.70 24х16
BGA-11мм 11.30 11.30 2.70 24х16
BGA-11.5X13мм 11.90 13.40 1.20 24х16
BGA12x14мм 12.30 14.30 1.70 24х16
BGA15ммx15мм 15.30 15.30 5.20 24х20
BGA1717A 17.40 17.40 2.70 24х24
BGA-28мм 28.50 28.50 2.50 44х36
BGA-42.5мм 43.00 43.00 5.20 56x48
QFN0300X0300D 3.30 3.30 1.10 12х8
QFN 2.0×2.0 2.30 2.30 1.10 8х4
QFN-3X5мм 3.30 5.30 1.15 12х8
QFN 3.5×3.5 3.80 3.80 0.80 12х8
QFN 3.5×3.5 3.80 3.80 1.10 12х8
QFN 3.5×3.5 3.80 3.80 1.80 12х8
QFN-3.5X4мм 3.80 4.30 1.10 12х8
QFN0400X0400D 4.35 4.35 1.10 12х8
QFN-5.5 X 10мм 5.90 10.35 1.10 16х8
QFN0600X0600A 6.30 6.30 1.10 16х12
SOP-16-2 4.10 7.50 2.55 16х8
SOP-16 4.45 10.60 4.20 16х8
SOP-16-1 4.90 10.40 4.60 16х8
SOP-8 6.50 5.30 2.10 12х8
SOP-14 6.50 9.50 2.10 16х8
SOP-16 6.50 10.30 2.10 16х8
SOP-4 7.50 4.60 2.30 12х12
SOP-20-1 8.20 13.00 2.50 24х12
SOP-8-B 8.50 5.70 2.30 12х12
SOP-20 10.80 13.30 3.20 24х12
SOP-28 10.80 18.50 2.90 24х12
SOP-16-375 10.90 10.70 3.00 16х12
10.90 16.90 3.10 24х12
SOP-40 11.00 16.10 3.10 24х12
SSOP-10 3.40 5.40 1.30 12х8
SSOP-28-1 8.20 10.60 2.50 16х12
SSOP20/2 8.20 7.50 2.50 16х12
SSOP-20C 8.20 7.50 2.50 16х12
SSOP-24-1.00 8.40 14.00 2.20 24х12
SSOP-36 10.90 13.30 4.00 24х16
TSOP-48 8.60 13.20 1.80 24х12
TSOP-28 8.70 13.90 1.70 24х12
TTSOP-44 12.10 18.90 1.50 24х16
TSOP48 12.50 20.60 2.00 32х16
TSSOP-8 6.80 3.40 1.60 12х8
TSSOP-14 6.80 5.50 1.60 16х8
TSSOP-20 6.90 7.10 1.60 16х8
TSSOP20-10 6.95 7.10 1.60 16х8
CAP8-2 1.55 3.50 1.10 8х4
CAP8-1 1.70 2.95 1.15 8х4
CAP8-3 1.75 3.55 1.15 8х4
CAP-12-3 2.95 3.60 0.85 8х4
CAP-12-1 3.40 4.80 1.20 12х4
CAP-12-2 3.55 5.25 0.95 12х8
DDPAKT4 6.90 10.50 2.65 16х8
DDPAK35 10.60 15.80 4.90 24х16
D3-pak 16.30 19.20 5.20 32х24
MSOP8-13 5.20 3.30 1.60 12х8
PLCC20 10.35 10.35 4.90 16х12
PLCC-20 10.35 10.35 4.90 16х12
PLCC-28 13.00 13.00 4.90 24х16
PLCC-32 13.10 15.50 3.90 24х16
PLCC44 18.00 18.00 4.90 32х24
PLCC68 25.60 25.60 5.30 44х32
SMD-1 2.80 5.60 2.90 12х4
SMD-1968-D 5.20 17.60 3.90 32х12
SMD-2036-T 5.40 9.40 0.80 16х8
SO-8 6.30 5.40 3.40 12х8
SO8/ SOIC-8 6.40 5.30 2.10 12х8
SO14N6 6.50 9.50 2.10 16х8
SO-16RL 6.90 10.80 2.70 16х8
SO-8N-3 7.00 5.50 2.00 12х8
SO-16JSL 7.00 10.50 1.80 16х8
SO-16SL 7.00 7.00 2.50 16х12
SO8EIAJ1 8.30 5.70 2.30 16х12
SO-28 10.50 19.10 3.00 24х16
SO16W5 10.90 10.70 3.00 16х12
SO20W 10.90 13.30 3.00 24х12
SO28W 10.90 18.30 3.00 24х12
SO28WP2 10.90 18.30 3.20 24х12
MINI DIMP 5.00 7.20 2.90 12х8
MINI-DIMP-3 5.00 7.15 1.60 12х8
MINI DIMP-4 5.10 7.30 2.90 12х8
MINI-DIMP-2 5.40 6.80 1.55 12х8
Бүэх аплох 8.60 10.40 3.60 16х12
LED-020 1.40 4.05 0.75 12х4
LED-12-02 5.30 5.30 1.85 12х4
MINI MELF-3 1.55 3.55 1.55 8х4
MINI-SHEALETHER-2 1.70 3.75 1.70 8х4
MINI-MELF-1 1.75 3.80 1.75 8х4
MINI MELF 1.90 3.80 1.70 8х4
Ml04044 4.35 4.35 1.10 12х8
Ml0505 5.25 5.25 1.10 12х8
ОТ018 6.70 5.55 2.10 12х8
OT968 9.91 13.21 6.60 24х12
PQC28 12.97 12.97 4.90 24х16
SMA-4 2.55 5.10 2.35 12х4
SMA-10 2.55 6.30 2.75 12х4
Sma-2 2.65 5.30 2.35 12х4
Sma-11 2.65 5.80 2.40 12х4
SMA-2-1 2.75 5.40 2.40 12х4
SMA-7 2.75 4.75 1.45 12х4
SMA-9 2.80 6.55 2.80 12х4
SMA-5 2.85 5.15 2.35 12х4
SMA-1 2.90 5.60 2.35 12х4
SMA-6 2.90 5.45 2.00 12х4
SMA-3 3.05 5.75 2.35 12х4
SMA-115 3.05 5.80 3.00 12х8
SMB-3 3.75 5.70 2.60 12х8
SMB-1 3.80 5.75 2.40 12х8
Smb-2 3.80 5.45 2.40 12х8
SMB-115 4.10 5.80 3.20 12х8
SMC 6.05 8.30 2.45 16х8
SMC-1 6.15 8.30 2.80 16х8
SN3010-F 3.25 3.30 1.40 8х4
SN3015 3.30 3.25 1.55 8х4
SN3015-2 3.30 3.25 1.75 8х4
SOD323 1.45 2.95 1.20 8х4
SOD80C 1.75 4.00 1.75 8х4
SOD-123-1 1.85 3.90 1.35 8х4
Сод-123FL 2.05 4.00 1.40 12х4
SOD-123-2 2.20 3.90 1.30 8х4
SOD-123 2.30 4.30 1.70 12х4
Soic08-g 6.50 5.30 4.50 16х8
SOIC-8J 7.20 5.40 2.00 16х12
SOIC-8RF 8.30 4.80 1.90 16х12
SOIC-14/16J 8.30 10.70 1.90 16х12
SOIC-18L-1 10.80 12.00 3.10 24х12
SOIC-28XWL 12.30 18.80 3.00 24х16
SOT-323 2.25 2.55 1.20 8х4
СОТ-143 2.95 3.10 1.40 8х4
СОТ-23-2 3.10 2.90 1.25 8х4
СОТ-23-4 3.10 3.35 1.30 8х4
СОТ-23-3 3.20 2.95 1.25 8х4
SOT25 3.20 3.20 1.40 8х4
Sot-8p 4.80 4.50 1.80 12х8
СОТ-89 4.85 4.50 1.75 12х8
SOT89-3 4.90 4.60 1.90 12х8
SOT-223-1 7.00 7.50 2.00 12х8
SOT-223-2 7.00 7.50 2.00 16х8
SOJ-24 9.20 16.30 4.00 24х12
Soj-28 9.30 18.80 4.00 24х12
SOJ-26-1 9.30 17.80 4.00 24х12
Soj-28J 11.50 18.80 4.00 24х16
SQ3225 2.75 3.45 2.35 8х4
SQ3225-1 2.75 3.35 2.25 8х4
TQFP07071-0E 9.30 9.30 1.80 16х12
TQFP10101.0K 12.35 12.35 1.65 24х16
TQFP10101.4 12.35 12.35 2.20 24х16
TQFP14141.4 16.50 16.50 1.90 24х20
TQFP14141.4J 16.50 16.50 1.90 24х24
0402-01 0.45 1.12 0.42 8х4
0402 0.58 1.15 0.45 8х4
0402-02 0.60 1.18 0.42 8х4
0603-07 0.80 1.70 0.70 8х4
0603-04 0.90 1.75 0.85 8х4
0603-05 0.90 1.75 0.70 8х4
0603 1.05 1.95 1.05 8х4
0603-02 1.20 1.95 1.10 8х4
0603-03 1.20 1.90 1.00 8х4
0603 0.95 1.85 0.50 8х4
0805-08 1.30 2.25 1.00 8х4
0805-10 1.35 2.25 1.40 8х4
1.45 2.25 1.50 8х4
0805-09 1.45 2.20 1.50 8х4
0805-11 1.45 2.25 1.30 8х4
0805-02 1.50 2.30 1.45 8х4
0805-07 1.50 2.30 1.15 8х4
0805-05 1.60 2.30 1.50 8х4
351515 1.65 3.75 1.60 8х4
1206-09 1.75 3.40 1.15 8х4
1916 1.80 2.10 1.05 8х4
0606 1.80 1.80 1.30 8х4
0805-06 1.80 2.35 1.45 8х4
0805-13 1.80 2.80 1.40 8х4
1206-02 1.80 3.50 1.80 8х4
1206-07 (02) 1.80 3.55 1.75 8х4
2016 он 1.80 2.20 0.95 8х4
1206-01 1.85 3.45 1.25 8х4
1206-03 1.85 3.45 1.40 8х4
1206-06 1.85 3.55 2.05 8х4
1206-04 1.90 3.55 1.90 8х4
1206-05 1.90 3.50 0.90 8х4
1206-08 1.95 3.60 1.90 8х4
451616 1.95 4.95 1.85 12х4
1210-02 2.20 3.20 1.45 8х4
2520 2.25 2.80 1.95 8х4
2410 2.60 2.60 1.30 8х4
2724 2.60 2.90 1.15 8х4
1210-03 2.70 3.45 1.80 8х4
1008-04 2.75 2.70 2.35 8х4
2010 он 2.75 5.45 0.85 12х4
1210 2.80 3.55 1.55 8х4
2.90 3.60 2.65 8х4
1210-01 2.95 3.60 2.40 8х4
1008-02 3.05 3.85 2.10 8х4
1008-03 3.05 3.75 2.15 8х4
1008-05 3.15 3.35 1.60 8х4
1812-01 3.20 4.80 3.10 12х8
1008-01 3.25 3.80 1.40 8х4
2512 3.25 6.70 0.80 12х4
453215 3.55 4.90 1.85 12х8
(1812)453215 3.60 4.90 1.90 12х8
5050 5.20 5.65 1.80 12х8
3530 8.00 9.20 3.60 16х12
07х07 9.60 9.60 2.20 16х12
323-8л 1.55 1.55 1.20 8х4
50-215 1.55 3.25 1.55 8х4
At002-99 1.75 3.80 1.65 8х4
323-7л 1.85 1.85 1.70 8х4
H-12-1 2.20 5.00 2.20 12х4
H-12-2 2.30 5.00 1.45 12х4
323-3L 2.35 2.25 0.75 8х4
323-6л 2.40 2.45 1.15 8х4
3528-168 3.05 3.70 1.70 8х4
К-12-1 3.05 5.40 3.05 12х4
62-127 3.20 5.95 1.20 12х4
2С-1 3.65 6.65 2.05 12х8
2C 3.70 6.45 2.85 12х8
3D-2 4.50 7.65 2.15 12х8
3D-1 4.55 7.60 3.00 12х8
5E-1 4.55 7.55 4.25 12х8
3D 4.70 7.75 3.05 12х8
CSP-5x5.3мм 5.00 5.30 0.90 12х8
BD0700X0700F 7.25 7.25 1.10 16х12
SHCTSR28 1.00 1.90 0.60 8х4
SHCTSR97 1.20 3.96 2.80 12х4
SHCTSR47 1.30 1.30 3.90 12х4
SHCTSR120 1.30 1.30 3.90 12х4
SHCTSR23 1.40 4.00 1.00 12х4
SHCTSR333 1.40 1.40 0.51 8х4
SHCTSR151 1.60 4.00 1.65 12х4
SHCTSR336 1.65 2.75 0.65 12х4
SHCTSR29 1.72 1.72 2.74 12х8
SHCTSR22 1.80 29.25 1.00 44х8
SHCTSR39 2.00 4.00 3.70 12х8
Shctsr310 2.00 7.10 0.80 16х4
SHCTSR33 2.13 4.34 0.69 12х8
Shctsr297 2.13 4.34 0.69 12х8
SHCTSR219 2.15 2.15 0.60 12х4
SHCTSR223 2.15 2.15 0.60 12х4
SHCTSR140 2.20 2.20 4.90 12х8
Shctsr167 2.20 7.25 1.90 16х8
SHCTSR71 2.22 7.90 2.15 16х8
SHCTSR152 2.25 14.75 2.60 24x4
SHCTSR162 2.25 12.15 2.60 24x4
SHCTSR193 2.25 3.50 2.60 12х8
Shctsr173 2.30 4.30 2.45 12х4
SHCTSR202 2.30 3.30 0.35 12х4
Shctsr159 2.40 5.20 2.40 12х4
SHCTSR241 2.40 7.30 0.70 16х8
Shctsr150 2.41 5.08 2.41 12х4
Shctsr35 2.50 3.30 2.50 12х8
Shctsr40 2.53 4.03 2.30 12х8
SHCTSR309 2.53 4.03 2.30 12х8
SHCTSR17 2.54 7.90 1.30 16х4
SHCTSR58 2.55 8.40 2.45 16х8
SHCTSR218 2.60 5.12 1.70 12х8
Shctsr237 2.60 5.80 2.00 12х8
SHCTSR365 2.60 4.40 1.80 12х8
SHCTSR18 2.65 4.15 1.10 12х4
SHCTSR123 2.70 2.70 3.85 12х8
SHCTSR366 2.70 6.70 2.25 16х8
SHCTSR367 2.70 8.80 2.25 16х8
SHCTSR15 2.76 4.25 1.25 12х8
SHCTSR118 2.79 5.35 2.36 12х4
SHCTSR91 2.80 4.30 2.30 12х8
SHCTSR149 2.80 3.50 3.80 12х8
SHCTSR318 2.80 3.80 1.10 12х8
SHCTSR331 2.80 3.80 1.80 12х8
Shctsr174 2.85 6.75 0.60 16х4
Shctsr362 2.85 12.80 2.25 24х8
SHCTSR36 2.90 4.70 2.50 12х8
SHCTSR157 2.90 3.60 2.50 12х4
SHCTSR27 3.00 3.00 7.60 16х12
SHCTSR80 3.00 7.90 2.50 16х8
Shctsr92 3.00 8.80 2.10 16х8
Shctsr203 3.00 4.80 2.00 12х8
SHCTSR214 3.10 4.90 0.70 12х8
Shctsr357 3.10 10.90 2.40 24х8
Shctsr06 3.20 4.20 3.10 12х8
SHCTSR115 3.20 5.60 0.60 12х8
Shctsr107 3.24 13.17 0.68 24х8
SHCTSR03 3.25 5.80 4.00 16х8
SHCTSR270 3.25 4.25 1.30 12х8
SHCTSR122 3.30 7.60 1.10 16х8
SHCTSR361 3.30 12.80 2.25 24х8
SHCTSR 204 3.35 4.85 1.10 12х8
SHCTSR322 3.35 3.35 2.40 12х8
SHCTSR01 3.40 4.40 3.60 12х8
SHCTSR02 3.40 4.40 3.20 12х8
Shctsr11 3.40 4.40 3.60 12х8
SHCTSR12 3.40 4.40 3.20 12х8
SHCTSR235 3.40 3.40 2.30 12х8
SHCTSR256 3.40 8.70 2.30 16х8
SHCTSR327 3.40 8.12 3.40 16х8
SHCTSR268 3.49 1.89 1.02 12х8
SHCTSR100 3.50 11.80 2.10 24х8
SHCTSR163 3.50 7.50 3.00 16х8
SHCTSR262 3.50 13.70 2.90 24х8
SHCTSR298 3.50 5.40 2.30 12х8
SHCTSR323 3.50 19.80 4.80 32х8
SHCTSR349 3.50 6.80 1.15 12х8
SHCTSR360 3.50 16.20 2.25 24х8
SHCTSR31 3.60 5.00 6.50 16х8
SHCTSR325 3.65 9.30 1.85 16х8
SHCTSR38 3.70 6.00 2.60 16х8
SHCTSR82 3.80 10.40 2.50 24х8
SHCTSR201 3.80 10.40 2.05 24х8
SHCTSR60 3.85 14.00 2.60 24х8
SHCTSR62 3.85 13.00 2.60 24х8
SHCTSR114 3.86 5.64 0.50 12х8
SHCTSR56 3.90 12.00 2.70 24х8
SHCTSR99 3.90 18.20 2.55 32х8
SHCTSR129 3.90 3.90 1.90 12х8
SHCTSR184 3.90 4.70 0.65 12х8
SHCTSR257 3.90 5.90 3.30 16х8
SHCTSR263 3.90 9.90 2.60 24х8
SHCTSR04 4.05 4.26 3.60 12х8
SHCTSR05 4.05 4.15 3.20 12х8
SHCTSR09 4.05 4.26 3.50 12х8
SHCTSR10 4.05 4.05 3.00 12х8
SHCTSR180 4.10 9.20 3.80 16х8
SHCTSR25 4.13 6.70 4.70 16х8
4.20 5.80 4.00 16х8
SHCTSR13 4.20 5.80 4.00 16х8
Shctsr251 4.20 10.50 2.80 24х8
SHCTSR337 4.20 4.20 1.00 12х8
Shctsr311 4.25 5.05 1.00 12х8
SHCTSR77 4.30 12.40 2.40 24х8
SHCTSR78 4.30 16.80 2.50 24х8
4.30 24.50 1.70 44х8
Shctsr154 4.30 7.70 3.30 16х8
SHCTSR 196 4.30 5.50 0.70 12х8
4.30 6.80 0.70 16х8
4.30 4.30 8.60 16х12
SHCTSR130 4.35 4.35 1.60 12х8
Shctsr205 4.37 14.53 1.00 24х8
Shctsr87 4.40 22.00 1.70 44х8
SHCTSR88 4.40 20.80 1.70 32х8
SHCTSR155 4.40 7.40 1.30 16х8
SHCTSR353 4.40 17.60 0.55 24х8
SHCTSR210 4.50 15.10 0.80 24х8
SHCTSR378 4.50 21.70 2.50 32х8
SHCTSR224 4.62 9.90 2.82 16х8
SHCTSR225 4.62 14.20 3.20 24х8
SHCTSR153 4.70 7.70 4.40 16х8
SHCTSR234 4.70 4.70 0.70 12х8
SHCTSR326 4.70 13.50 2.65 24х8
SHCTSR275 4.74 7.62 0.87 16х8
SHCTSR64 4.75 9.30 3.15 24х8
SHCTSR103 4.75 8.35 9.20 24х12
SHCTSR74 4.80 10.40 2.50 24х8
SHCTSR242 4.85 4.85 0.75 12х8
SHCTSR274 4.85 4.97 0.91 12х8
SHCTSR 198 4.90 7.60 0.70 16х8
SHCTSR252 4.90 15.60 0.80 24х8
SHCTSR253 4.90 11.80 2.90 24х8
SHCTSR259 4.90 7.60 0.70 16х8
SHCTSR30 5.00 14.90 3.70 24х12
SHCTSR132 5.00 5.00 7.10 16х12
SHCTSR186 5.00 15.53 2.00 24х12
SHCTSR211 5.00 13.10 0.80 24х8
SHCTSR61 5.15 18.10 2.60 32х8
SHCTSR68 5.20 10.45 2.55 16х8
SHCTSR376 5.20 7.00 0.80 16х12
SHCTSR124 5.25 5.25 1.30 12х8
SHCTSR26 5.30 3.40 1.40 12х8
SHCTSR83 5.30 11.70 2.60 24х8
SHCTSR84 5.30 31.00 1.70 44х8
SHCTSR85 5.30 27.70 1.70 44х8
SHCTSR121 5.30 7.30 2.40 16х8
SHCTSR177 5.30 5.30 5.30 12х8
SHCTSR299 5.30 7.30 2.55 16х8
SHCTSR330 5.30 5.30 5.30 16х12
SHCTSR59 5.35 14.25 2.70 24х8
SHCTSR69 5.40 13.60 3.10 24х8
SHCTSR70 5.40 12.40 3.20 24х8
SHCTSR98 5.40 20.80 5.60 32х12
SHCTSR228 5.40 17.60 0.85 32х8
SHCTSR254 5.40 11.80 3.00 24х8
SHCTSR255 5.40 13.00 2.90 24х8
SHCTSR260 5.40 9.20 2.70 16х8
SHCTSR341 5.40 16.80 3.10 32х12
SHCTSR342 5.40 14.30 3.10 24х12
SHCTSR348 5.40 16.20 1.65 24х8
SHCTSR172 5.50 7.50 3.50 16х8
SHCTSR178 5.50 6.45 3.12 12х8
SHCTSR 199 5.50 15.60 2.80 24х12
SHCTSR200 5.50 16.60 2.80 24х12
SHCTSR 209 5.50 8.90 2.90 16х12
SHCTSR347 5.50 9.70 2.60 24х12
SHCTSR300 5.60 7.60 1.90 16х8
SHCTSR363 5.60 16.60 2.25 24х12
SHCTSR240 5.70 19.40 2.80 32х8
SHCTSR346 5.70 13.00 2.50 24х12
SHCTSR168 5.80 10.30 1.10 16х12
SHCTSR181 5.80 5.80 6.50 16х12
SHCTSR229 5.80 23.30 2.00 44х12
SHCTSR236 5.80 7.80 3.20 16х8
SHCTSR19 5.85 5.85 2.40 12х8
SHCTSR55 5.90 16.90 2.70 24х12
SHCTSR106 6.03 7.76 0.68 16х12
SHCTSR37 6.10 6.35 2.70 16х12
SHCTSR94 6.10 23.50 1.80 44х12
SHCTSR148 6.10 16.10 0.70 24х12
SHCTSR160 6.10 10.90 10.35 24х16
SHCTSR226 6.10 30.80 3.95 44х12
SHCTSR295 6.10 14.50 2.70 24х12
SHCTSR238 6.11 16.90 0.80 24х12
SHCTSR63 6.15 15.00 2.70 24х8
SHCTSR264 6.20 11.80 2.90 24х12
SHCTSR358 6.20 16.00 2.60 24х12
SHCTSR359 6.20 14.60 3.30 24х12
SHCTSR374 6.20 6.20 3.80 16х12
SHCTSR316 6.25 10.20 2.80 16х8
SHCTSR328 6.30 10.30 13.10 24х12
SHCTSR354 6.30 6.30 9.00 16х12
SHCTSR16 6.34 7.10 1.40 12х8
SHCTSR321 6.40 8.40 1.50 16х8
SHCTSR375 6.45 20.35 4.90 32х12
SHCTSR21 6.50 29.50 2.00 44х12
SHCTSR195 6.50 10.30 2.10 16х8
SHCTSR239 6.50 4.40 2.70 12х8
SHCTSR356 6.50 13.00 2.40 24х12
SHCTSR57 6.55 11.55 5.30 24х12
SHCTSR90 6.60 18.90 4.00 32х12
SHCTSR101 6.60 8.05 7.65 24х12
SHCTSR338 6.60 21.10 5.40 32х12
SHCTSR76 6.70 16.40 3.45 24х12
SHCTSR127 6.70 13.40 3.10 24х12
SHCTSR133 6.70 14.65 3.10 24х12
SHCTSR216 6.70 18.10 2.90 32х12
SHCTSR227 6.70 12.40 0.85 24х12
SHCTSR230 6.70 8.00 0.70 16х12
SHCTSR232 6.70 15.60 0.90 24х12
SHCTSR261 6.70 13.00 2.80 24х12
SHCTSR265 6.70 10.50 0.80 24х12
SHCTSR266 6.70 11.10 0.80 24х12
SHCTSR302 6.70 7.70 4.45 16х12
SHCTSR355 6.70 16.90 2.45 24х12
SHCTSR369 6.70 20.70 2.60 32х12
SHCTSR249 6.73 3.56 1.27 12х8
SHCTSR267 6.73 7.24 6.10 16х12
SHCTSR371 6.78 6.99 4.50 16х12
SHCTSR143 7.00 10.40 6.00 24х12
SHCTSR182 7.00 7.70 6.50 16х12
SHCTSR 194 7.00 7.50 2.00 16х8
SHCTSR 197 7.00 8.15 4.60 16х12
SHCTSR317 7.00 18.40 4.20 32х12
SHCTSR368 7.20 20.70 3.30 32х12
SHCTSR271 7.30 7.30 1.30 16х12
SHCTSR72 7.35 16.35 1.10 24х16
SHCTSR08 7.40 8.30 5.30 16х12
SHCTSR14 7.40 8.30 5.30 16х12
SHCTSR144 7.40 7.40 2.60 16х12
SHCTSR175 7.40 8.40 1.80 16х12
SHCTSR147 7.50 24.30 3.50 44х12
SHCTSR370 7.50 19.40 2.30 32х12
SHCTSR377 7.50 16.10 2.50 24х12
SHCTSR156 7.60 11.50 4.00 24х12
SHCTSR220 7.60 13.00 3.65 24х12
SHCTSR54 7.70 13.00 2.60 24х12
SHCTSR307 7.70 8.70 3.70 16х12
SHCTSR320 7.70 8.40 8.50 16х12
SHCTSR110 7.72 7.72 2.60 16х12
SHCTSR93 7.80 11.30 1.65 24х12
SHCTSR164 7.80 23.30 3.00 44х12
SHCTSR304 7.80 8.50 1.85 16х12
SHCTSR75 7.90 15.50 3.50 24х12
SHCTSR 189 7.90 20.26 2.90 32х12
SHCTSR233 7.90 46.60 13.50 72х20
SHCTSR296 7.90 13.00 11.00 24х16
SHCTSR32 7.99 7.99 2.88 16х12
SHCTSR308 8.00 36.00 3.60 56х12
SHCTSR102 8.30 6.30 1.20 16х12
SHCTSR272 8.30 8.30 1.30 16х12
SHCTSR312 8.40 12.90 1.70 24х12
SHCTSR139 8.60 8.60 6.40 24х16
SHCTSR314 8.60 11.20 2.30 24х12
SHCTSR66 8.70 6.40 8.70 24х12
SHCTSR42 8.80 25.95 3.55 44х12
SHCTSR79 8.90 15.00 3.40 24х16
SHCTSR81 8.90 20.60 3.40 32х12
SHCTSR135 9.00 9.00 3.00 16х12
SHCTSR166 9.00 23.30 3.90 44x16
SHCTSR231 9.20 15.60 0.90 24х16
SHCTSR344 9.20 24.45 3.10 44x16
SHCTSR89 9.25 27.00 4.45 44x16
SHCTSR137 9.25 15.50 2.20 24х12
SHCTSR176 9.30 10.35 2.60 24х12
SHCTSR334 9.30 13.30 7.30 24х16
SHCTSR250 9.35 9.50 2.40 16х12
SHCTSR222 9.40 14.40 7.10 24х16
SHCTSR165 9.50 23.30 3.90 44x16
SHCTSR269 9.50 14.60 3.40 24х12
SHCTSR34 10.00 13.20 5.60 24х16
Shctsr352 10.00 13.30 2.50 24х12
SHCTSR301 10.10 38.50 3.50 56х16
Shctsr136 10.20 14.00 6.10 24х16
SHCTSR142 10.20 14.40 5.00 24х16
Shctsr313 10.20 10.10 4.20 16х12
Shctsr67 10.30 9.50 5.90 24х16
SHCTSR345 10.39 14.38 1.02 24х16
Shctsr303 10.4.46 5.30 4.25 16х12
SHCTSR44 10.50 16.10 6.60 24х16
Shctsr215 10.50 11.80 2.97 24х16
Shctsr372 10.60 20.75 6.70 32х16
SHCTSR73 10.70 27.70 1.10 44x16
SHCTSR179 10.70 25.00 4.20 44х20
Shctsr332 10.70 10.90 5.10 24х16
Shctsr350 10.80 12.85 5.15 24х16
Shctsr169 10.85 10.85 3.00 24х16
SHCTSR185 10.90 10.70 3.00 16х12
Shctsr245 10.90 19.80 10.30 32x20
SHCTSR373 10.90 10.70 3.00 16х12
SHCTSR280 10.95 13.75 2.10 24х16
SHCTSR213 11.00 10.50 6.50 24х16
Shctsr364 11.00 11.80 2.80 24х16
Shctsr48 11.30 12.30 2.10 24х16
SHCTSR340 11.50 25.50 9.00 44х20
Shctsr292 11.65 25.75 2.25 44x16
SHCTSR294 11.65 7.05 2.25 16х16
SHCTSR217 11.70 17.70 9.60 32x20
Shctsr379 11.75 14.55 6.75 24х20
Shctsr50 11.80 18.10 2.70 32x20
Shctsr161 11.80 13.30 1.40 24х16
Shctsr117 12.00 12.75 1.60 24х16
Shctsr306 12.20 18.05 1.85 32х16
SHCTSR212 12.30 18.80 3.00 24х16
Shctsr276 12.50 21.90 2.30 44x16
SHCTSR146 12.85 15.10 2.20 24х16
SHCTSR170 12.85 12.85 3.30 24х20
Shctsr244 12.90 26.90 9.10 44x16
Shctsr116 13.10 14.07 1.60 24х16
SHCTSR111 13.33 17.57 2.60 24х16
SHCTSR112 13.38 31.4.46 2.70 44x16
Shctsr20 13.50 26.50 2.00 44х20
SHCTSR246 13.50 19.80 10.30 32x20
Shctsr247 13.50 32.50 10.30 44х20
SHCTSR291 13.75 19.15 1.80 32x20
SHCTSR104 13.85 13.85 8.20 24х20
SHCTSR24 14.00 20.00 12.80 32x20
SHCTSR279 14.05 23.35 2.20 44х20
Shctsr138 14.10 18.20 2.20 32x20
SHCTSR293 14.15 20.45 2.25 32x20
SHCTSR43 14.30 15.80 5.10 24х20
SHCTSR183 14.30 17.60 6.50 32x20
Shctsr95 14.60 28.55 14.20 44х24
Shctsr119 14.70 21.80 3.00 32x20
SHCTSR 206 14.93 14.93 3.19 24х20
Shctsr134 15.10 20.60 5.50 32x20
SHCTSR145 15.10 15.10 2.20 24х20
SHCTSR45 15.30 15.30 4.80 24х20
Shctsr158 15.40 18.65 10.30 32х24
Shctsr108 15.44 17.05 2.05 24х20
Shctsr53 15.50 34.46 2.43 44х20
SHCTSR324 15.55 14.05 5.90 24х24
Shctsr51 15.60 20.80 3.10 44х20
SHCTSR290 15.75 14.55 2.25 24х20
Shctsr96 15.90 31.60 14.70 56x24
SHCTSR65 15.95 21.05 2.45 32x20
SHCTSR351 16.10 18.00 6.20 32x20
Shctsr171 16.40 16.40 3.55 32х24
Shctsr131 16.45 16.45 7.40 32х24
SHCTSR273 16.50 30.50 3.76 44х20
SHCTSR287 16.50 15.20 2.20 24х20
Shctsr49 16.80 23.80 3.00 44х20
SHCTSR109 17.00 24.15 2.05 44х20
SHCTSR335 17.00 24.15 2.05 44х20
SHCTSR46 17.15 13.30 5.70 24х24
SHCTSR329 17.20 18.55 19.45 44х24
Shctsr305 17.65 15.25 1.85 24х20
SHCTSR187 18.00 20.90 3.40 32х24
18.10 20.70 13.70 44х28
Shctsr188 18.30 20.20 2.90 32х24
SHCTSR283 18.30 18.90 2.30 32х24
SHCTSR105 19.10 16.00 7.70 24х24
SHCTSR126 19.20 28.00 8.10 44х24
SHCTSR315 19.20 16.30 5.30 24х24
Shctsr339 19.40 21.45 11.55 44х28
SHCTSR125 19.80 16.30 8.25 32х28
SHCTSR190 19.90 23.80 2.70 44х28
SHCTSR284 20.30 20.20 2.30 32х24
SHCTSR285 20.30 20.75 2.30 32х24
SHCTSR52 20.80 23.40 3.30 44х24
SHCTSR277 21.05 12.75 2.45 24х28
SHCTSR128 21.30 29.20 4.90 44х28
SHCTSR281 21.35 14.15 2.60 24х28
Shctsr288 21.35 14.15 2.60 24х28
SHCTSR248 23.30 17.30 10.30 32х28
SHCTSR243 23.37 23.37 9.10 32х32
Shctsr289 23.40 28.00 2.60 44х28
SHCTSR191 24.50 36.20 3.00 56х32
SHCTSR221 24.50 24.50 13.90 44х32
Shctsr278 24.80 20.80 3.00 44х28
SHCTSR41 25.70 36.00 5.88 56х32
SHCTSR113 25.80 31.47 3.00 44х32
SHCTSR 207 25.80 30.17 4.19 44х32
SHCTSR 208 25.80 33.27 3.70 56х20
SHCTSR286 27.35 25.35 2.70 44х32
Shctsr192 27.40 42.80 3.70 56х32
SHCTSR282 29.80 26.50 3.30 44х36
SHCTSR141 48.20 48.20 5.00 72x56
Ts08 1.10 2.85 1.65 8х4
SP-01 1.30 2.00 0.80 8х4
Sz215 1.35 2.95 1.20 8х4
SZ008 2.30 2.90 1.10 8х4
TS12 3.05 4.05 2.45 12х4
SLS-508 3.10 2.70 1.30 12х8
СУ-3815 4.10 4.10 1.80 12х8
TBS-1 5.25 6.80 2.05 12х8
TBS-2 5.30 6.85 1.85 12х8
TBS 5.40 6.65 2.10 12х8
TO-252 6.90 10.50 2.65 16х8
UB2-NU 8.20 11.40 9.30 24х12
WSON-08 8.30 6.30 1.05 16х12
Сунгах SO-8 12.00 6.35 3.80 16х16